DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk. 
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

Aktiviteter og
arrangementer 

Alle interesserede inviteres hermed til udstilling om fransk kunst på Glyptoteket, som har en stor samling af fransk skulptur, malerkunst og kunst fra den danske Guldalder. 

 

Det er en ikke guidet tur med gratis adgang. Vi mødes foran indgangen til glyptoteket. 

 

Tirsdag d. 21. maj kl. 13.00- 

Glyptoteket - Ny Carlsberg Glyptotek Dantes Plads 7, 1556 København V 

 

Perfect Poses - fransk skulptur.  1800-tallets franske skulptur var en dyb passion hos såvel Carl Jacobsen, grundlægger af Glyptoteket, og Calouste Gulbenkian, der i begyndelsen af det tyvende århundrede skabte den samling, der senere blev til Gulbenkian-museet i Lissabon. I Perfect Poses? præsenteres begge samleres franske skulptursamlinger med et nyt greb, nemlig ud fra skulpturernes positurer. Værker af Carpeaux, Dalou, Maillol og Rodin, nogle af Gulbenkian-samlingens tilsvarende skulpturer fra den samme periode. 

 

Se hjemmeside: https://www.glyptoteket.dk/udstilling/franske-mestervaerker/ 

 

Venlig hilsen  

Kitte Lyhne-Nielsen, Jens Koudal og Johanne Louison Thorup Koudal p.b.v.  

 

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin