Tour de France 2022 "i huguenotfamiliers fodspor"tourdefrance.jpg

 

København

Roskilde

Holbæk

Kalundborg

Korsør

Nyborg

Vejle

Kolding

Aabenraa

Sønderborg

 

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk.
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Aktiviteter og
arrangementer 

Kommende arrangementer:

 

Så er der spændende nyt! HUGUENOT-ARRANGEMENT i Fredericia!
Lørdag den 5. oktober 2024 kl. 10.00 – 17.00 for alle interesserede af huguenotslægter i Danmark med foredrag og socialt samvær.
Det endelige program vil blive bekendtgjort i slutningen af august måned, hvorefter det er muligt at tilmelde sig til arrangementet, som vil blive afviklet i Den Gamle Skole ved Den Reformerte Kirke i Fredericia.
Sæt kryds i kalenderen på den 5/10-24 og få en fantastisk mulighed for at ”familien” kan samles og høre lidt om vores oprindelse, og hvordan vi kom til Danmark for over 300 år siden samt få et hyggeligt socialt samvær.

 

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin