Tour de France 2022 "i huguenotfamiliers fodspor"tourdefrance.jpg

 

København

Roskilde

Holbæk

Kalundborg

Korsør

Nyborg

Vejle

Kolding

Aabenraa

Sønderborg

 

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk.
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Aktiviteter og
arrangementer 

Kommende arrangementer:

"Med Huguenot-familier på både mødrene som fædrene side undersøger jeg, om de har fælles referencer tilbage fra 15.-1600.- tallet, eller om der er parallel-forbindelser op gennem tiden? Krydret med dagbogsnotater fra Mémoires de Jacques Estienne, Dieppe 1655”

Elisabeth Glasius holder aftenens foredrag om sine forfædre.

Torsdag d. 14. september 2023 kl. 19.00-22.00

Efter foredraget vil der være lidt brød, ost og drikkevarer. Familie og andre interesserede er naturligvis velkomne til arrangementet. Vi håber på stort fremmøde. Deltagelse 30 kr. pr. person til arrangementet.

Johanne L. T. Koudal pbv

 

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin