DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk. 
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

Aktiviteter og
arrangementer 

Tæt ved Nørreport Station, lige i nærheden af Vor Frue Kirke, ligger INSTITUT FRANÇAIS, som bliver rammen om foreningens næste arrangement 

Mandag d. 30. september kl. 15.30-16.30 Foredrag – Fotoudstilling – Evt. spisning 

Arrangementet foregår på INSTITUT FRANÇAIS Studiestræde 5, 3. sal. Lokale 3.2. 

To foredragsholdere, direktionsassistent, kommunikations- og projektmedarbejder Mette Abrahams og kulturattaché Lone Garde, vil på ca. ½ time præsentere os for de kulturelle arbejdsområder, som Instituttet har dvs. bl.a. foredrag, undervisning, studieudveksling og udstillinger med relation til Frankrig m.m. 

Derefter har vi ca. 30 min. til at se den fransk-grønlandske fotoudstilling, som har været på programmet hen over sommeren. Det skulle være tid nok, hvis man vil læse alle teksterne til billederne. 

Download invitationen som pdf fil 

 

 


 

Kommende arrangementer:

- 51. Deutsche Hugenottentag i Potsdam d. 13.-15. september 2019 (Tilmelding var 10.08.2019). 

- 300 års jubilæumsfest i Fredericia d. 29. september 2019 kl. 14.00 med festgudstjeneste og reception (De første fransk-reformerte kolonister ankom fra Brandenburg Uckermark til Fredericia i 1719). 

- Kulturnat i København d. 11. oktober 2019 kl. 18.00-23.00 i Den reformerte Kirke i Gothersgade (Husk at købe kulturpas). 

- Medlemmer af Den reformerte Menighed i Fredericia holder Jubilæumsfest 25. oktober 2019 kl. 18.00 

- Foredrag i oktober eller november 2019 De tyske Menighedslokaler ved Den reformerte Kirke i København (vi leder fortsat efter emne og foredragsholder). 

- ”Jul i den gamle skole”. Første søndag i advent d. 1. december 2019 i Fredericia, evt. fra kl. 11.30. Gudstjeneste formentlig kl.16.00.  

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin