Batholomæusnatten – Radioudsendelse om huguenotter

I 1600-tallets Frankrig dukkede der en gruppe op i befolkningen, der sprang ud som protestanter og ville være uafhængige af den katolske kirke. Det endte ud i blodige opgør blandt andet med massakrer mod huguenotterne og 7 huguenotkrige. Nogle af de huguenotter, der overlevede, flygtede til andre lande. Kalvinisterne, som de også blev kaldt efter reformatoren Jean Calvin, var en udfordring for statsmagten, og tilhængerne af den reformerte religion var stædige og ville ikke tvangskatoliceres. I Frankrig kaldte man dem lidt ironisk tilhængerne af ”den såkaldt reformerte religion”.

I Danmark findes efterkommere i hele landet. Den nutidige betegnelse for disse protestanter er de reformerte. Deres efternavne lyder ofte franske, men der er endnu flere, som har almindelige danske efternavne eftersom nogle har indgiftet sig i danske familier i mere end 300 år.

Det danske Huguenotsamfunds formand Johanne Louison Thorup Koudal har d. 15. december 2020 været på besøg hos Radio Glad og er blevet interviewet om Batholomæusnatten og andre relevante huguenot-emner til et historisk radioprogram. Vi har tilladelse fra Lars Hauberg og Radio Glad til at videreformidle linket. I ønskes god fornøjelse med at høre programmet, som varer ca. 1 kvarter.

Her er linket, hvor man kan høre programmet, som blev sendt d. 16. februar 2021: 

https://www.spreaker.com/user/radioglad/huguenotterne 

 

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk. 
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Aktiviteter og
arrangementer 

Kommende arrangementer:

AFLYST 

Vi beklager, at vi har set os nødsaget til i sidste øjeblik at aflyse aftenens foredrag ”Bruunshåb klædefabrik og Asmild sogn”.

Dette sker af forsigtigheds hensyn på grund af den stigende COVID-smitte, regeringens varslede stramninger samt mange flere afbud end normalt på grund af smitterisiko, sygdom m.m.

Torsdag d. 25. november kl. 19.00-22.00

Formand, historiker Johanne Louison Thorup Koudal holder foredrag om:

”Huguenotterne i Asmild sogn

Menighedslokalerne i Den reformerte Kirke i Gothersgade 111 (tæt ved Nørreport Station)

Foredrag om huguenotterne i Asmild sogn og Brunshåb Klædefabrik ud fra fotografier fra en miniferie i Jylland i 2021. Her vil bl.a. indgå billeder fra klædefabrikkens museum og kirkegården i Asmild og huguenotnavne som Deleuran og Tillemann og den berømte Bruun-familie fra Fredericia.

Vi håber på stort fremmøde. Deltagelse 30 kr. pr. person til arrangementet.

Her er link til invitation.

 

 

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin