Erik Carl Wilhelm Vincens Grandjean

Kære medlemmer og venner af DHS 14. juli 2020

Foråret har været præget af corona-virus, og at alle aktiviteter lukkede ned i utide. Det har været hårdt og helt anderledes end normalt for os alle. Mange har tilbragt megen tid alene hjemme uden kontakt med omverdenen. Nu ser vi frem til nogle sommeruger, som vi håber, I vil nyde, selv om vi stadig skal holde afstand og være lidt forsigtigere end normalt.  Bestyrelsen har ikke kunnet samles i foråret, så vi har også ligget stille med huguenotarbejde, men vi glæder os til at mødes igen og lave en plan for efteråret 2020.

En trist nyhed er, at vores æresmedlem Erik Carl Wilhelm Vincens Grandjean er død d. 22. juni 2020. Han blev bisat/begravet fra Ordrup Kirke den 26. juni 2020, hvor foreningen var repræsenteret ved Jens og Johanne Koudal samt Lis Funding, der alle har kendt Erik i mange år. Vi havde købt en smuk buket fra foreningen, men det var en anderledes mindehøjtidelighed, fordi deltagerne skulle sidde langt fra hinanden i kirken med tomme stole imellem. En af salmerne var ”Vor Gud han er så fast en borg, han kan os vel bevare”. Erik Grandjean var født 27. september 1929 og blev 90 år og 8 mdr. gammel. Hans hustru Karen-Louise født Estrup, døde for nogle år siden. De boede på Frøhlichsvej 49 og senere på Lille redensvej 6C i Charlottenlund. Karen-Louise og Erik blev gift 5. oktober 1956 i Ordrup kirke, Gentofte. De fik 3 sønner: Peter Wilhelm, Jakob Vincens og Carl Christian Grandjean, der alle er gift, så der er mange efterkommere, som bærer navnet Grandjean.

Erik Grandjean var i mange år medlem og det sidste år æresmedlem af Det danske Huguenotsamfund og har flere gange været dirigent ved generalforsamlingerne og fra 2010 også bestyrelsesmedlem i en periode. Vi har også benyttet Erik som en inspirerende foredragsholder, blandt andet om forfædrene på Vennerslund Gods i Stadager sogn på Falster. (se evt. https://www.vennerslund.dk/ ), der fortæller om familien Grandjean og Brockenhuus-Schack på Vennerslund.

Æret være Erik Grandjeans minde!

 

Det første arrangement bliver formentlig afviklingen af vores aflyste generalforsamling med foredrag ved Jan Janssen.

 

de bedste hilsner p.b.v.

Jens og Johanne Koudal

Det danske Huguenotsamfund

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk. 
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Aktiviteter og
arrangementer 

Kommende arrangementer:

Det danske Huguenotsamfund afholder ordinær generalforsamling med efterfølgende foredrag torsdag d. 8. oktober 2020 kl. 19.00. Foredraget er ved Jan Janssen med temaet "København som historisk indvandrerby". 

Læs mere HER!

 

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin