DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk. 
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

Aktiviteter og
arrangementer 

De tyske menighedslokaler ved Den reformerte Kirke i Gothersgade 111 (tæt ved Nørreport Station) bliver rammen om foreningens næste arrangement.

Torsdag d. 21. november kl. 19.00-22.00 

"Hvor tog de hen, da de drog bort?"

Historien om, hvor nogle reformerte familier bosatte sig, når de forlod Fredericia-kolonien ved formanden Johanne Louison Thorup Koudal 

Valdenserne rejste til Gottstreu og Gewissenruh i Hessen, da der ikke var plads til flere indvandrere i byen. Nogle fra de 21 ankomne huguenot-familier bosatte sig i landsbyer omkring Fredericia eller i Jylland - herunder på Den jyske hede eller Brunshaab ved Viborg. Senere fik man øje på Fyn: Middelfart, Bogense, Nyborg og Odense som udmærkede steder at slå sig ned. Enkelte kom til andre danske øer f.eks. Falster, Lolland og Langeland. Hovedstaden var også tiltrækkende, hvor man kunne vælge enten Den Fransk-reformerte eller Den Tysk-reformerte Menighed eller gå over til folkekirken. Ret tidligt bosatte tobaksplantører sig på Sjælland udenfor hovedstaden.  Nogle få udvandrede til New Zealand eller Amerika, men pga. kundskab til fransk og tysk sprog var både Frankrig og Tyskland f.eks. Flensborg også en mulighed for nogle få af huguenotternes efterkommere. Kort sagt er familierne spredt over hele verden. 

Foredraget bliver en gentagelse af et foredrag, som holdes d. 10. november i Fredericia. 

Familie og andre interesserede er naturligvis velkomne til arrangementet.  

Vi håber på stort fremmøde. 

Download invitationen som pdf fil 

 


 

TUR TIL FREDERICIA SØNDAG D. 1. december 2019 

Det danske Huguenotsamfund har før arrangeret ture til Fredericia – både i 2007 og i 2017-2018. Menigheden vil meget gerne have besøg af os. Vi har derfor besluttet at arrangere en tur til Fredericia 1. søndag i advent, hvor vi vil indgå i menighedens årlige advents-hygge, som beskrevet nedenfor. Er der nogle, som endnu ikke har set Fredericia menighedslokaler og kirke med kirkegård, er det en hyggelig tradition, som Den reformerte Menighed har startet. Vi håber, at Det danske Huguenotsamfunds medlemmer vil hjælpe fredericianerne med at gøre dagen festlig og hyggelig. 

Jul i den gamle skole 
Gården vil være julepyntet, i hele to dage bliver der julemarked med salg fra boder, med lotteri, gaveideer, pyntegrønt og grene, aktiviteter for børn, salg af grillpølser, gløgg og æbleskiver/stollen, kaffe og te. Der sælges juletræer, pyntegrønt, mos fra Skagen, julekager, og meget andet. Lørdag d. 30. november er der åbent fra kl. 11-17 og søndag d. 1. december er der åbent fra 11.00-15.30. Søndagen afsluttes med gudstjeneste kl. 16.00 med Lucia-optog.

Læs nærmere om tilmelding i invitationen.

Download invitationen som pdf fil 

 

 


 

Kommende arrangementer:

- Foredrag "Hvor tog de hen, da de drog bort?" d. 21. november 2019 De tyske Menighedslokaler ved Den reformerte Kirke i København.

- ”Jul i den gamle skole”. Første søndag i advent d. 1. december 2019 i Fredericia, evt. fra kl. 11.30. Gudstjeneste formentlig kl.16.00.  

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin