Tour de France i huguenotfamiliers fodsportourdefrance.jpg

 

København

Roskilde

Holbæk

Kalundborg

Korsør

Nyborg

Vejle

Kolding

Aabenraa

Sønderborg

 

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk.
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Aktiviteter og
arrangementer 

Kommende arrangementer:

Generalforsamling

 Det danske huguenotsamfund afholder generalforsamling d. 30. marts 2023 kl. 19-22, og foredragsholder efter generalforsamlingen bliver politikeren fra Birkerød Luc de Visme, som vil fortælle om sit liv som franskmand i Danmark under titlen: ”50 år i Danmark, hvad så?”.

Der er en ledig bestyrelsesplads og også en ledig suppleant-plads i bestyrelsen. Begge pladser skal gerne besættes ved generalforsamlingen.

 Link til invitation til generalforsamling:Indkaldelse Generalforsamling

Link til indbydelse til foredrag "50 år i Danmark, hvad så?":Indbydelse foredrag


Deutsche Hugenotten-Gesellschaft e.V. (grundlagt i 1890)

I Tyskland har man udsat Arbeitsgemeinschaft der Genealogie pga. corona-epidemien, og der er intet, der tyder på, at man kommer i gang igen i foråret 2023. Men planlagt er Deutscher Hugenottentag i Bayreuth:

7. bis 9. Juli 2023 52. Deutscher Hugenottentag in Bayreuth

Herzliche Einladung/Invitation

Es war Markgraf Christian Ernst, der den Hugenotten Aufnahme und Privilegien gewährte. Die größte Kolonie siedelte in Erlangen, aber auch in Bayreuth gründete sich 1686/87 eine kleine Gemeinde, die sich ab 1719 mit den Geflüchteten in Wunsiedel, Hof und Naila verband.

Zur Zeit der Markgräfin Wilhelmine wurde der Versuch eines Kirchbaus unternommen, das ambitionierte Vorhaben konnte aber nicht beendet werden. Nach dem Brand des Altes Schlosses wurde die Gemeinde enteignet, um die Rohbauten der Kirche und des Pfarrhauses als Grundstock für das Neue Schloss zu nutzen.

Immerhin konnte die Gemeinde 1755 das von Joseph St. Pierre erbaute ehemalige Palais von Gleichen in der Erlanger Straße erwerben, das bis heute ihr zuhause ist. Eben dorthin wird zum 52. Deutschen Hugenottentag 2023 eingeladen, womit sich bewahrheiten könnte, was Friedrich Nietzsche einst gesagt haben soll: „Irgendwann sitzen wir alle in Bayreuth zusammen und begreifen gar nicht mehr, wie wir es anderswo aushalten konnten.“ – seien Sie herzlich willkommen!

Pfarrer Dr. Andreas Flick (Präsident der DHG) und Pfarrer Simon Froben (Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Bayreuth)

Program ses på: https://www.hugenotten.de/gesellschaft/veranstaltungen.php (19.02.2022) 

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin