Tour de France 2022 "i huguenotfamiliers fodspor"tourdefrance.jpg

 

København

Roskilde

Holbæk

Kalundborg

Korsør

Nyborg

Vejle

Kolding

Aabenraa

Sønderborg

 

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk.
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Aktiviteter og
arrangementer 

Kommende arrangementer:

 

"Der var engang. Eventyr af fransk oprindelse” ved historiker Johanne Koudal
 Torsdag d. 21. marts kl. 19.00-22.00

Menighedslokalerne i Den Reformerte Kirke i Gothersgade 111 (tæt ved Nørreport Station) bliver
rammen om foreningens næste arrangement.

Johanne vil tage udgangspunkt i en bog af vores medlem Nina Mohr Christoffersen, som har
skrevet bogen sammen med Birte Dahlgreen for mere end 40 år siden. Den bruges stadig ved
gymnasieundervisning i fransk, og den præsenterer eventyr af franskmændene Charles Perrault
(1628-1703) og Jacques Prévert (1900-1977) m.fl. samt kommer også med oplysninger om
brødrene Grimm, der hentede inspiration i Hessen omkring Kassel, hvor de interviewede ældre
damer, som de kaldte gamle bondekoner. Imidlertid var en af kvinderne ca. 58 år gammel og af
fransk huguenotherkomst, så egentlige hessiske eventyr, var der ikke udelukkende tale om. Både
Tornerose og den lille Rødhætte stammer oprindelig fra Frankrig og blev nedskrevet ved Charles
Perrault.

Dorothea Viehmann blev født som Katharina Dorothea Pierson i Rengershausen nær Kassel som
datter af en kroejer. Hendes forfædre på faderens side var huguenotter, som flygtede fra Frankrig til
Hessen-Kassel efter Nantes Ediktets tilbagekaldelse. I sin opvækst huskede hun talrige historier og
legender og eventyr, som hun havde hørt i sin fars kro.
I 1777 giftede Dorothea Pierson sig med en skrædder ved navn Nikolaus Viehmann. Fra 1787 til
1798 boede familien i Niederzwehren, som i dag er en bydel af Kassel. Efter sin mands død, måtte
hun forsørge deres 7 børn og sig selv ved at sælge produkter fra sin have på det lokale marked.
Hun fik kontakt med brødrede Grimm i 1813 og fortalte dem mere end 40 eventyr, som hun kunne
gentage med eksakt samme ordlyd gang på gang. Fordi hendes forfædre var huguenotter, er mange
af hendes historier baseret på franske eventyr.
Brødrene Grimm omskrev flere af de meget gamle eventyr til et bedre forståeligt sprog og indføjede
lyd-ord, ordsprog og talemåder m.m. for at gøre fortællingerne mere spændende, ligesom faste
indledninger ”Der var engang” og slutninger ”Og de levede lykkeligt til deres dages ende” blev
næsten fast kutyme.

Efter foredraget vil der være lidt brød, ost og drikkevarer.
Familie og andre interesserede er naturligvis velkomne til arrangementet.
Vi håber på stort fremmøde. Deltagelse 30 kr. pr. person til arrangementet.

 

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin