DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk. 
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Læs mere: Det danske Huguenotsamfund

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

Læs mere: Hvad er en Huguenot?

Aktiviteter og
arrangementer

Det danske Huguenotsamfund afholder ordinær generalforsamling med efterfølgende foredrag torsdag d. 22. marts kl. 19.00 i menighedslokalerne til Den Reformerte Kirke, Gothersgade, København.

Efter generalforsamlingen holder Anette Hallev, suppleant i vores forening, foredraget: ”Når døre åbnes – Eftersøgningsarbejde”
Når døre åbnes – handler om, hvordan man finder forsvundne personer. 

 

Læs mere: Aktiviteter

Besøg os på FACEBOOK -Siden er sat op af Dajo Service - Gå til Admin