DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk. 
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

Aktiviteter og
arrangementer

Menighedslokalerne i Den Reformerte Kirke i Gothersgade 111 (tæt ved Nørreport Station) bliver rammen om foreningens næste arrangement.

 

Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 19.00-22.00

Queyras i Østfrankrig – en region tæt på Piemont - med både huguenotter og valdensere 

Formand Johanne Louison Thorup Koudal vil fortælle og vise billeder om Queyras. Her mødtes valdenserne og franske huguenotter på markedsdagene i Abriès. Foredraget bygger på erfaringer fra en rejse til området i sommeren 2018 med forsøg på at finde forfædres rødder ved arkivbesøg i Departementsarkiv i Gap og i et lokalhistorisk protestantisk bibliotek i Gap. Langenzell-flygtningene var på flugt i 7 år; de flygtede via Schweiz men rejsen blev vanskeliggjort af hungersnød og krig. Dette er beskrevet i Eugen Bellons bog: ”Scattered to all the winds” (”Spredt for alle vinde”), som findes på tysk, engelsk og fransk. 

Huguenot-familien Bec/Martin-Tubière møder vallonfamiien Vilain/Ballai, og Jean Vilain gifter sig med Marie Bec i 1692 i Schwabendorf, Hessen.  

Ganske uforklarligt ender en af deres formodede sønner, Jacques Vilain, i Fredericia-kolonien som agerdyrker og tobaksplantør. Men sporene er usikre, for iflg. Fredericia-optegnelser skulle han være født i Gross Ziethen, Uckermark, men iflg. talrige slægtstavler angives han i stedet født i Schwabendorf, Hessen. 

Håndværk i Queyras: Vævning, knipling og træskærerarbejder. 

Byggestil i Queyras: Udhængende kanapper på 1. sal.
Download invitation som pdf fil

 

----------------

Det danske Huguenotsamfund afholder ordinær generalforsamling med efterfølgende foredrag

Torsdag d. 14. marts kl. 19.00  

i menighedslokalerne til Den Reformerte Kirke, Gothersgade, København. 

 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Kassererens beretning
4.  Fastsættelse af kontingent for 2020
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
6.  Indkomne forslag
7.  Eventuelt 

På valg er: Jan E. Janssen og Ina Dupont Riber (de er ikke villige til genvalg). Nuværende suppleant er Elisabeth le Fèvre Honoré, som er villig til genvalg. Anette Hallev har trukket sig fra suppleantposten, men Ina Dupont Riber vil gerne stille op til den anden suppleantpost. 1 revisor og en revisorsuppleant vælges ligeledes. Nuværende revisor Lis Funding, modtager gerne genvalg. Erik Grandjean modtager ikke genvalg til revisorsuppleantposten.  

Øvrige kandidater kan evt. foreslås på generalforsamlingen. Vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år, samt en revisorsuppleant, som vælges for 1 år, så overvej om I kender nogen, der vil stille op. 

Vi sørger for kaffe, te og franske kager. Der er mulighed for at købe foto-CD’er til 25 kr. pr. stk. samt jubilæumsglas, huguenotkors og bogen ”Det franske København” (275 kr.). 

Familie, venner og andre interesserede er velkomne. 

Kontingent for 2019: Kan indbetales til Danske Bank, reg. nr. 1551, konto 6557775 eller på giro 6557775.  Kontingentsatser er: Husstand 200,-; Erhvervsaktiv 150; Pensionist/studerende 100,- Kontingentet bedes indbetalt senest d. 15. april 2019. 

Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved Jan Janssen (se særskilt indbydelse). 

 

Venlig hilsen p.b.v.

Johanne Louison Thorup Koudal. Tlf. 4914 7313 

Download invitationen som pdf fil

  

----------------

 

De tyske menighedslokaler ved Den reformerte Kirke i Gothersgade 111 (tæt ved Nørreport Station) bliver rammen om foreningens næste foredrag. 

 

Torsdag d. 14. marts efter generalforsamlingen 

 

En ukendt side af huguenotternes kultur 

 

Vort medlem Jan Janssen vil holde et kort foredrag om de forfinede huguenotter i byerne og deres sofistikerede livsstil. 

Vi sørger for kaffe/te og franske kager.  

Deltagergebyr på 30 kr. pr. person til arrangementet. 

 

 

Jens Koudal og Johanne Louison Thorup Koudal, p.b.v. 
Download invitationen som pdf fil

  

----------------

 

Vort medlem, Kisten Hermann Bjerre, der stammer fra slægten Armand/Hermann i Fredericia, skal holde foredrag der, og hun har bedt os offentliggøre dette til DHS’s medlemmer, hvilket vi hermed gør, da det måske kan interessere nogle af jer.

Søndag den 17. marts i Reformert Kirke, Dronningensgade 87, Fredericia, fejres 300-året for huguenotternes ankomst til byen. Programmet den søndag står i La Motte’s og familien Armands tegn og ser således ud: 

Kl. 10.00: Gudstjeneste ved præst Sabine Hofmeister, der har 25 års jubilæum. Kaffe Kl. 11.15: Præsentation af et hæfte og et diasforedrag ved Kirsten Hermann Bjerre om huguenotternes og især Familien Armands flugt fra La Motte Chalancon krydret med beretningen om efterkommeres tur i forfædrenes fodspor i sommeren 2018. Kl. 12.30: Frokost, menigheden byder på en ”franskinspireret gryderet” med et glas rødvin. Kl. 13.30: Slentretur i ”Persillekvarteret” og på volden ved Kirsten. 

Hvis I/du kender nogle, der kune være interesseret I historien, så er de også velkomne. 

De venligste huguenot-hilsener og Armand-knus 

Kirsten Hermann Bjerre

Download invitation som pdf fil

 

 

----------------

 

 

De tyske menighedslokaler ved Den reformerte Kirke i Gothersgade 111 (tæt ved Nørreport Station) bliver rammen om foreningens arrangement i april. 

Torsdag d. 25. april 2019 kl. 19.00-22.00 

En beskrivelse af huguenotfamilien de Dompierre de Jonquières, der forlod Frankrig i 1687 og bosatte sig i Danmark i 1798 efter af have opholdt sig  i Haag/Leiden i Holland, over 1000 års historie med hovedvægten på tiden efter 1798 

Advokat, cand.jur. Christian de Jonquières fra Fredensborg oplyser i øvrigt, at hans oldefar Frederik de Jonquières var gift med Jeanina Stampe fra Nysø, hvis forfædre var af familien Dalgas, som også var en huguenotslægt. Den første Dalgas i Danmark var præst i Den reformerte Menighed i Fredericia: Jean Marc Dalgas. Navnet kendes også fra Enrico Mylius Dalgas, hedens opdyrker. 

Vi sørger for lidt spiseligt og drikkevarer.  Deltagergebyr på 30 kr. pr. person til arrangementet. 

 

Venlig hilsen 

 

Jens Koudal og Johanne Louison Thorup Koudal, p.b.v. 

Download invitation som pdf fil

 

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin