Aflysning af Det danske Huguenotsamfunds generalforsamling i marts 2021

På grund af corona-situationen og forsamlingsforbud på maks. 5 personer indendørs må vi desværre igen i år udsætte vores generalforsamling til et senere tidspunkt.

Vi må ligesom alle andre afvente regeringens genåbningsplan. Desværre kan det forventes, at virusforekomsten med den mere smitsomme britiske variant af COVID-19 vil være høj i flere måneder, og at generalforsamlingen først kan gennemføres efter sommerferien, men hvis situationen bliver bedre tidligere, vil vi da meget gerne holde en generalforsamling før sommerferien.

I vil få nærmere besked, når det er muligt at genoptage normale aktiviteter.

Kontingent for 2021 Kan indbetales til Danske Bank, reg. nr. 1551, konto 6557775 eller på giro 6557775.

Kontingentsatser er:

Husstand 200,-

Erhvervsaktiv 150,-

Pensionist/studerende 100,-

Kontingentet bedes indbetalt senest d. 19. april 2021.

Hvad er en 
Huguenot?

»Huguenot« kaldtes de franske protestanter, der inspireredes af reformatoren Jean Calvin (1509-64). Han virkede især i Schweiz, hvor han gjorde Genève til midtpunkt for den »reformerte« kirke. 

Ordet »huguenot« er en fransk forvanskning af det tyske »Eidgenosse« (edsforbunden), som schweizerne kaldtes. 

Da de reformerte ikke accepteredes af den franske enevældes katolsk-autoritære system, forfulgtes dette religiøse mindretal på det grusomste.

Bartholomæusnatten 1572 myrdedes titusinder huguenotter, som dog i årene 1598-1685 fik visse borgerlige rettigheder i det franske samfund takket være »Nantes-ediktet«.

DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk. 
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Aktiviteter og
arrangementer 

Kommende arrangementer:

Ingen arangementer er planlagt på nuværende tidspunkt

 

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin