Til Guds ære

Calvins liv og virke

Af Merete Nielsen


Til Gud ære fremstiller reformatoren Jean Calvin (1509-1564, født i Noyon i Frankrig) og hans livsværk for danske læsere.


Bogen går ind på Calvins gode forhold til Martin Luther og Philipp Melanchthon og hans vanskeligheder med Luthers efterfølgere, som, til Calvins store sorg, fik reformationen til at ende i en spaltning af de to kirker.


Bogen beskriver Calvins liv, hans teologi og den kirke, han opbyggede, og den beskriver, hvad der er typisk for reformert menighedsliv.


Professor emeritus, dr.theol. Martin Schwarz Lausten, har om manuskriptet til bogen skrevet: »1500-tallets heftige modsætninger mellem de calvinske og lutherske teologer er i vor tid for længst afløst af harmoniske forhold, også i Danmark.

Så meget mere er der grund til at få Calvins tanker om teologi, menighed og samfundsforhold fremlagt, som det sker i denne bog.«


Bogen udkommer den 13. maj 2014 på forlaget ANIS. Prisen er vejl. 189,00 kr. 136 sider.

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin