LITTERATURLISTE, KILDEHENVISNINGER OG LINKS
DE FRANSK-REFORMERTE I DANMARK
(Det danske Huguenotsamfunds liste fra ca. 1984 med enkelte tilføjelser fra 2004)

 

Forkortelser:

JP: Jyllands-Posten

KB: Det kongelige Bibliotek

Lhs.skr.: Skrifter udgivet af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab

LAK: Landsarkivet for Sjælland, København

LAV: Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg

VAA: Veje amts Årbog (Udgives af Vejle Amts historiske samfund)

PT: Personalhistorisk Tidsskrift

RA : Rigsarkivet

 

A:

ACHELIS: Tobaksavlen i Fredericia. VAA 1927, p. 309-310

Advis fidelle aux veritables Hollandais (For.: de Wiquefort, anonym) 1673

ANDERSEN, SVEN-ERIK: Det gamle Fredericia fortalt i billeder1-3 del. 1868-1974

AGNEW: Protestant exiles from France. 2. London 1871

AMBUSS, E. M.: Handelsplanters dyrkningLhs.skr. 7. 1700

Archiv für SippenforschungHæfte 59, aug. 1975 (Heri navnlig stedfæstelse af lokaliteter i Frankrig og Belgien)

Archiv für Sippenforschung. Hæfte 1, febr. 1961

 

B:

BABEUA, A.: La vie rurale dans l’ancienne France. Paris 1883.

BEGTRUP, G.: Beskrivelse over Agerdyrkningens tilstand i Danmark. 5. Nørrejylland 1-2. Kbh. 1808-1810.

BERG, VILH. (=F. Meidell): Små Bidrag til Fredericias Kultur og ældste Historie, efter utrykte Kildeskrifter. Fredericia 1883.

BERGSØE, A. F.: Den danske Stats Statistik. Kbh. I 1844; II 1844, IV 1853.

BÈRINGUIER, RICHARD: Die Stammbäume der Mitglieder der Französischen Colonie in Berlin. Berlin 1887. (KB) (HTK har kopi) (heri stamtavler)

BEULEKE, WILHELM: Studien zum Uckermarkischen Refuge und zur Hammeheimat einer MitgliederGenealogiehæfte 7, juli 1965

BOBÉ, L.: Charlotte Amalie. Kbh. 1940

BOBÉ, L.: Bidrag til den ældste københavnske fransk-reformerte Menigheds Genealogi og PersonalhistoriePT 9. rk. 4 bd., p. 57-67

BOBÉ, L.: L’imigration des Francais en Danemark-leurs concours intellectuel et materiell. Le Danemark dans ses rapports avec la France ed. Alliance Francaise. Kbh. 1935, p. 19-97 (heri stamtavler)

BONIN: Urkunden zur Geschichte der Waldenser-Gemeinde Pragela. 1-3. Magdeburg 1911-1914

BRUNOT, F.: Histoire de la langue francaise. VIII, 1. Paris 1934

Bulletin historique et littéraire de la Société de l’Histoire du Protestantisme Francais. Paris 1852.f.

 

C:

CHRISTENSEN, C. P.: Fredericia Købstads indbyggere 1735. p. 125-155. VAA 1923.

CLEMENT, D. L.: Notice sur L’eglise reformee francaise de CopenhaugeKbh., Paris, Strassburg 1870

 

D:

DAHL, N.S.: Havebruget i Vejle Amt. p. 153-218. VAA 1928

DAHLERUP, V.: Fremmede folkenavne som slægtsnavne i Danmark. A grammatical miscellany offered to Otto Jespersen on his seventieth birthday. p. 367-371. Kbh. 1930

DALGAS, C.: Vejle Amt, beskrevet efter omfordring fra det kgl. danske Landhusholdningsselskab. Kbh. 1826

DALGAS, E: Familien Dalgas. Slægtsregister 1685-1891. Århus 1891.

DALGAS, J. M.: Historisk og statistisk Beskrivelse over de Reformertes Etablissement i Fredericia. Iris og Hebe november 1797. IV, p. 129-199

DALGAS, J. M.: Tableau historique et statestique de l’etablissement des réformes à Fredericia. Kbh. 1797

DALGAS, J. M.: Om den franske Colonies oprettede Jægercorps i Fredericia. Ovs. af Rahbek. Minerva nr. 64, 1801, 209

Danmarks og Norges samt Slesvigs og Holstens spejl. Sorø 1771

DAVIDSEN, AA.: Carl Frederik Isak Dalgas. p. 63-101. VAA 1918

DEVANTIER: ALFRED: Huguenotterne i Fredericia 1719-1969. Udgivet 1969 af den reformerte menighed i Fredericia

DOUEN: La révocation de l’édit de Nantes à Paris. III. Paris 1894

DU FRESNE, YVONNE: Farvel. New Zealand 1983 (Statsbiblioteket)

DU FRESNE, YVONNE: Min kusine fra Slesvig. New Zealand 1984

 

E:

ELIASSEN, P.: Tobakken i Danmark. Kolding 1912

ELIASSEN, P.: Tobaksdyrkningen i Koldingegnen 1778. p. 215-216. VAA 1918

ELSNER, P.: De reformerte i Fredericia. Fredericia Dagblad 9.-14. januar 1935

ERMAN OG RECLAM: Memoires pour servir à l’histoire des refugiés francois dans les etats du roi. Hvor intet anføres citeres VI. Berlin 1787

 

F:

FABRICIUS, NINA: Det bugter sig. Kronik. Skalk nr. 2 1981

Familien Bonnevie i Danmark og Norge. 1931

Fredericia Huguenotten. Et menighedsblad udgivet af den reformerte menighed i Fredericia under redaktion af pastor H. A. Aillaud. 1950-1959

Fredericia. Mindernes by. 1948

 

G:

V. GEHREN, K. C.: Kurze Darstellung der Geschichte der Reformirten in Dänemark. Magazin für Kirchengeschichte und Kirchenrecht des Norden. II. p. 3-26 Altona 1797

GEISMAR, O. – se Lund

GERARD: L’histoire religieuse. Histoire de la Nation francais. VI. Paris 1922

GLAHN, A.: Av sjagger. Danske studier. p. 220. 1909.

GOYAU, G: Histoire religieuse. Histoire de la Nation francais. VI. Paris 1922

GRANDJEAN, LOUIS: Fra Dauphiné til Fredericia. 1941

GRANDJEAN, PAUL B.: Gravskrifter fra Kbh.s nedlagte kirkegårde indenfor voldene. PT 5. rk, 4. bd. p. 280-286

GRIESSHAMMER, W.: Studien zur Geschichte der Refugiés in Brandenburg-Preussen bis 1713. (Dissert.) Berlin 1935

 

H:

HÄUSER, L.: Geschichte der rheinischen Pfalz. 2. 1845

HANSEN, C. V.: Fredericia Handelsstads Historie 1860-1916. Fredericia 1916

HANSEN, N. C.: Valdenserne og de jyske Heder 1721. JS 5. rk. 3. bd. p. 273-304. 1938

HAUCH-FAUSBØL, TH.: Slægtshåndbogen. Kbh. 1900

HEDEMANN BAAGØE, J.: De 4 trossamfund i Fredericia. Udgivet af Fredericia Museum. 1964 (Om de reformerte, jøderne, katolikkerne og Lutheranerne)

HEDEMANN BAAGØE, J.: De reformerte og tobaksdyrkningen i Fredericia. Udgivet af Fredericia Museum. 1969

HELLBORN, FRITZ: Oplysninger om slægterne Vilains, Charnique, Labove, Noé, Dupont m.fl. Privattryk. 1987

In: Heimatblätter für Ludwigshaften am Rhein und Umgebung. Udgivet af Freunden der Heimat. 30 årg. nr. 4. April 1950. Die beständer Familien des Hemshofes von 1650 bis 1700(Om Dupont-familien)

HERMANN, A. J.: Fra dragonader til fred i Fredericia. JP, Midtpunkt 05.04.1986

HIORT-LORENZEN, H. R.: De Fredericia-Bruun’ers Slægtebog. 2. Udg. Kbh. 1880

HOLBECK, H. ST.: Fra det klassiske Frankrig. Kbh. 1907

HOLM, E.: Danmarks og Norges Historie 1720-1814. I. Kbh. 1891

HONORÉ, B. R. (= Abr. Honoré og P. B. T. Roy): Tobaksavl i Danmark. Nyborg 1910

HONORÉ, H.: Den reformerte menighed i Fredericia (Dalgas). p. 194-200. VVA 1930

HONORÉ, P.: J. C. Rieu. “Klokkerne kimer”. p. 71-84. 1927

HONORÉ, P.: Fra den reformerte menighed i Fredericia (Rieu). p. 205-220. VAA 1933

HONORÉ, P.: Den gamle portal. p. 57-62. VVA 1936

HØY, F. C.: Christiansfeld 1773-1923. 2. udg. Christiansfeld 1923

 

J:

JANSSEN, B.: De reformerte i Danmark. Kbh. 1922

JEPPESEN, ALFRED: Kongens Kolonister. De fransk-reformerte i Fredericia. Thanning og Appel 1982

JESPERSEN, S.: Tobaksdyrkning i Vestfyn. Dansk Folkemål 6. p. 54-57. 1932

 

K:

KIÆR, J. F.: Om Fredericia Markjorder. p. 143-53. VAA 1935

KOCK, L.: Om klokkeringning og blandede vielser i den reformerte kirke. Kirkehistoriske Samlinger 3. rk. V. p. 66-70. 1884-86

 

L:

LA BRYÉRE: Les Caractéres . . . (1. udg. 1688)

LARSEN, J.H.: Agerdyrkningens tilstand i Danmark. Lhs.skr. Ny samling 3. Kbh. 1813

LARSEN, O.H.: Landbrugets Historie og Statistik. Udg. af den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Kbh. 1929

LAVISSE, H.: Histoire de France. VII. Paris 1911

LADURIE, EMMANUEL LE ROY: The peasants of Languedoc. 1976. (Heri en god litteraturliste over engelsk, tysk og fransk litteratur)

LEYMARIE, A.: Historie des paysans en France. Paris 1849

L’heureuse Colonie ou Célébration du Jubilé des Colonies Francoises. Berlin 1785

LUDWIG, JACOB: Auf Huguenottenpfaden. Selbstverlag. Basel 1914

LUDWIG, JACOB: Die Geschichte einer Französisch-reformirten Kolonie im Refuge: Illustriert durch Stammtafeln. I-II. Als Manuskript gedruckt. 2. og udvidede udgave. Basel 1910 (heri stamtavler)

LUDWIG, J.: Die Geschichte einer französisch-reformirten Kolonie im Refuge, illustriert durch Presbyteriumsprotokolle. Basal 1912

LUDWIG, J.: Die reformierten Gemeinde in Fredericia. Bremen, Leipzig 1886

LUDWIG, J.: Stamtavler over slægter i den fransk-reformerte Koloni i Fredericia. 2. udg. Fredericia 1896

LUDWIG, J.: Die Wohltäter der reformirten Gemeinde zu Fredericia. 1885

LUKMAN, Niels C.: Fredericia-Kolonien. Vort lille Frankrig. 1939 (Med mange genealogiske oplysninger og af meget høj kvalitet)

LUND, ERIK: Fredericia 1650-1959. Udgivet af Fredericia Byråd 1950

LORENZEN, W.: Den reformerte Kirke i Kbh. 1914

LUND, O.: Livet i en provinsby ved Aarhundredets Midte. Udg. ved O. Geismar. Kbh. 1889

LUND, SVEND: Hvorfra? En slægtsberetning. I og II. (Privattryk) (LAV, P SA og Statsbiblioteket)

 

M:

MADARIGIA, S. DE: Angalis, Francais, Espagnols. n.r. f. Paris 1930

MARTIN, G.: Histoire Economique et Financiére. Histoire de la Nation. X. Paris 1927

MAUREL, LYDIE: Fransk-reformerte, som kom til Danmark. PT 1986. I. 1986. p. 83-94

MATTHIESSEN, HUGO: Fredericia 1650-1760

MATTHIESSEN, HUGO: Gammelt Fredericia-liv. VAA 1909 s. 41-82

MATTHIESSEN, HUGO: Fæstning og fristed. 1950

MURET, E.: Geschichte der Französischen Kolonie in Brandenburg-Preussen. Berlin 1885

MUSS: Om Aarsagerne til de høje Kornpriser og midlerne derimod. 1772. Lhs.skr. I 1776

MØLLER, C. F.: De reformerte i Fredericia. Fredericia Avis 12. og 18. april 1883

MØLLER, C. F.: Nogle historiske optegnelser om Fredericia i 17. og 18. Aarhundrede. 1882

 

N:

NIELUNG, HENRIK: Mindesmærker i Fredericia. 1980. Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn

NIELSEN, JØRGEN OG STINE BITSCH-LARSEN: De sydtyske kolonister og bosættelsen på den jyske hede. Forlaget Census. 1984

NISSEN, EDUARD A.: Fredericia. By og Borger. 1965

NIELSEN,MERETE.: Til Guds ære - Calvins liv og virke. 2014: 

 

O:

OLSEN, A.: Bybefolkningen i Danmark på Merkantilismens tidActa Jutlandica IV. 2. Aarhus 1932.

ORLUF, F.: Den gamle portal. VAA 1936 s. 240-243

 

P:

PONTOPPIDAN, E.: Danske Atlas. Tome 5. udg. ved H. de Hoffmann. Kbh. 1769

PEDERSEN, CARL.: Slægtsbog for Line og Carl Pedersen. Nøddelund, Gullev. 1979

 

R:

RAMBAUD, A.: Histoire de la Civilisation francaise. II. Paris 1926

RAVNSHOLT: De første kartofler i Danmark. VAA 1925. s. 169-179

ROSENDAHL, E.P.: En kort skildring af Carl Rieu. Nyt Theologisk bibliotek 2. Kbh. 1822

ROUSSET, C.: Histoire de Louvois, 3.2. udg. Paris 1864

RØNNE: Om kartoflernes indpas i Danmark. Landøkonomisk Tidende 2. 1815, s. 194

 

S:

SCHREIBER, HERMANN: Auf dem Spuren der Hugenotten. List Verlag München 1984

SCHEURER, REMY: La Revocation de l’edit de Nantes et le Refuge Huguenot. In: Revue Suisse d’Historie 1986 (36), s. 346-367

SIMONSEN, C. E.: Abraham FournaisForlaget Danmark. Kbh. 1914

SKAUTRUP, P.: Klusiler og ”yngre” stød i Vestjysk. Acta Philologica Scandinavia. III. 1928. s. 32-51

STAEHELIN, W.: De reformerte Fredericia. 1719-1729. September 1919. Fredericia 1919

Stamtavler over den reformerte menighed i Fredericia. Reviderede stamtavler over flere forskellige slægter. (Kunne købes hos præsten ved den reformerte kirke i Fredericia, Walther Kaiser)

STIEDA, W.: Eine Hugenottekolonie in Bützow. Jahrbücher des Vereins für mecklenburgischen Geschichte und Altertumskunde, 61. årg. s. 96

TOLLIN, H.: Geschichte der französischen Colonie von Magdeburg. I. Halle 1886

TROJEL, J. K.: Om Kartoflens Avl og rette brug. Kbh. 1766

 

V:

VAN HOUTTE, H.: Les occupation étrageres en Belgique sous l’ancien regime. Gand, Paris 1930

VVA 1905

VOLTAIRE: Siecle de Louis XIV. Paris (Didot) 1843

 

W:

WAGNER, L.: Et soldaterliv i forrige Aarhundrede. Kolding 1880

WEISS, M. C.: Histoire des refugiés protestants de France depuis la revocation de l’edit de Nantes jusqu’a nos jours. I-II. Paris 1853

WILSE, J. N.: Fuldstændig beskrivelse af Stapel-staden Fredericia. Kbh. 1767

WINDING, P.: Den reformerte Menighed i Fredericia. Radioforedrag. Trykt i Fredericia avis 10.10.1927

WORSØE, H. H.: Find dine rødder. Politikens Forlag 1987?

 

ANDRE KILDER OG HENVISNINGER

DE FRANSK-REFORMERTE I DANMARK

DET DANSKE HUGUENOTSAMFUNDS LISTE FRA CA. 1984

 

BØNNELYCKE, H. G.: Erindringer fra 30’ernes og 40’ernes Fredericia. Renskrevet 1905. Ny kgl. samling 1688. 2 * (KB)

 

Danmarks Radio: 1985. Udsendelse med højskolelærer Richard Andersen, Askov om den fransk-reformerte menigheds historie i Fredericia

 

Dansk slægtsforskerfortegnelse. Se: Jeg arbejder med . . .

 

Den fransk-reformerte menighed i Fredericia’s arkiv (Tidligere hos sognepræsten Walther Kaiser)

 

Det Danske Huguenotsamfund v. formand Hanne Thorup Koudal, Græsager 412, 2980 Kokkedal

 

Det Danske Huguenotsamfunds arkiv (Tidligere hos Hans Aage Hermann)

 

Deutsche Hugenotten-Gesellschaft e.v., Hafenplatz 9a, 34385 Bad Karlshafen, Deutschland (Medlemshæftet Hugenotten udkommer 4 gange årligt. Medlemskab koster 36 €. Enkelte hæfter koster 6 €) (Oversigt over indhold i diverse hæfter kunne tidl. fås hos foreningen. Indholdsfortegnelse for 1-40. årgang 1929-1976 findes i 17. hæfte 1-2. Herbert W. Debor)

 

Die Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche) „Französischen Dom“ (Hugenottenmuseum og Bibliothek), Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin. Deutschland. (Genealogiske forespørgsler: Hr. Violet?)

 

Deutsches Historisches Museum, Gendarmenmarkt (Kronprinzenpalais), 10117 Berlin-Mitte, Deutschland

 

Hugenotten-Museum, Gendarmenmarkt (Kronprinzenpalais), 10117 Berlin-Mitte, Deutschland

 

Fredericia Museum, Jernbanegade 10, 7000 Fredericia. Her er indrettet en reformerte stue, der viser et ældre kolonisthjems typiske bohave, og museet ejer en betydelig samling billeder vedrørende de reformerte. Udenfor en genopbygget tobakslade

 

HAUCH-FAUCHBØLL, TH.: Den franske nation i Danmark. RA’s læsesal (Oversigter over navne er bragt i Dansk Slægtsforskerfortegnelse, Jeg arbejder med. Hæfte 8. s. 12-15. D.H.H. 1986

 

HIRSCH: Danske og norske officerer 1684-1814. KB. Læsesalen

 

Hvem forsker hvad. Udgivet fra 1968

 

JENSEN, HENNING OG EBBA THORKELIN: Arkivhåndbog. DHH Kbh. 1980

 

JENSEN, HENNING, DHH. Adresseliste over tyske genealogiske foreninger m.m. med indeks over foreningernes geografiske arbejdsområder, arkivadresser etc. pr. februar 1978, 1979

 

LAV: Kirkebog for den fransk-reformerte menighed i Fredericia. 1721-, samt folketællinger osv.

 

LAK: Kirkebog for tysk-reformert og fransk-reformert menighed i Kbh. samt folketællinger osv.

 

RA: Mikrofiche af kirkebøger for fransk-reformert og tysk-reformert menighed i Kbh. samt fransk-reformert menighed i Fredericia

 

Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, Frederik III’s Vej 6, Postboks 141, 7000 Fredericia (Dækker Fredericia købstad samt flg. sogne: Bredstrup, Erritsø, Herslev, Pjedsted, Taulov, Ullerup og Vejlby)

 

 

 

LITTERATURLISTE VALLONERNEFØLGES FRA NEDERLANDENE TIL MANNHEIM

HANNE THORUPS KOUDALS OPGAVE 23.04.2001

 

LITTERATURLISTE I (BENYTTET MATERIALE) :

 

BÉRINGUIER, RICHARD: Die Colonieliste von 1699

BÉRINGUIER, RICHARD: bog titel?

DELEURAN, LARS: Huguenotterne på Rhinborgen Hemshof. 1651-1689.

DERVILLE, ALAIN & ALBERT VION: Histoire de Calais. VIII.Westhoek 1985

DESEL, JOCHEN: Hugenotten in der Litteratur. Eine Bibliographie.

DESEL, JOCHEN & ANETTE KAPPMEYER: Verzeichnis der Quellen und Hilfsmittel zur Genealogischen Hugenottenforschung im Deutschen Hugenotten-Zentrum in Bad Karlshafen” 1999.s. 5

EYSELIN, H.: Geschichte des Dorfes Mutterstadt

FISCHER-DEFOY, ECKHART: Zuflucht – Hanau. Tagungsschrift zum 32. Deutschen hugenottentag Hanau, 24. April 1981 bis 26. April 1981

HASQUIN, HERVÉ: La Wallonie, le pays et les hommes: histoire, économies, sociétés/direction scientifiqueBruxelles, c1975-76.

Heidelberger Vorträge. Band 13. Fra Pfälzische Landesbibliothek i Speyer. Fotokopi

HERMANN, OTTO & TOVE GRANDJEAN: Slægten Armand’s Oprindelse og Vandringer

Bind 1: Otto Hermann: Dauphiné og Hainaut. 1952. 24 s. NB: især s. 22-24 er relevante for denne opgave

JANSSEN, BØRGE: De reformerte i Danmark: historiske Billeder. 1922

KÜMMERLY & FREYEuro-Atlas Europa 1: 1 000 000

LÈFEVRE, HORST: Mon Dieu – wolltest Du das?Hugenotten in Deutschland des 17. und 18. Jahrhunderts. Lambrecht 1996

LEJEUNE, RITA & JACQUES STIENNON: La Wallonie, le pays et les hommes: lettres, arts, culture/direction scientifiqueBruxelles, (1977)-81

LUDWIG, JACOB: Die reformierte Gemeinde in Fredericia: Ein Beitrag zur Geschichte der

fanzösisch-reformierten Kolonien im heutigen DänemarkBremen. Leipzig, Fredericia 1886

LUDWIG, JACOB: Stamtavler over Slægter i den fransk-reformerte Coloni og Menighed i Fredericia. 2 udgave. 1896

LUDWIG, JACOB: Die Geschichte einer französisch-reformirten Kolonie im Refuge. Illustriert durch Stammtafeln. Basel 1910. 2. del

LUKMAN, N. C.: Fredericia-Kolonien. Vort lille Frankrig. 1939

MOLS, ROGER: Introduction a la Démographie historique des villles d’Europe du XIVe au XVIIIesiècle. 2. udg. Les Résultats. Louvain1955

MURET, ED.: Geschichte der Französichen Kolonie in Brandenburg-Preussen. Berlin 1885

NESSELER, EMIL: Der Hemshof. Die Geschichte eines pfälzischen Bauernhofes. Neustadt 1939. In: Vom Rhein zur Saar. Saapfälzische Schriftenreihe

OESER, MAX: Geschichte der Stadt Mannheim. Mannheim1904. Kap. VII, p. 64-86

POLLER, OSKAR: Zur Geschichte der Stadt Ludwigshafen am Rhein. Friesenheimer Bürgerbuch. Die Einwohner von Friesenheim. 1584-1814. 1989

RAIMAR, JOSEF: Die Beständerfamilien des Hemshofes von 1650 bis 1700“ in Heimatblätter für Ludwigshafen am Rhein und Umgebung“. 1950

ROECK, BERND: Aussenseiter, Randgruppen, Minderheiten: Fremde in Deutschland der frühen Neuzeit. Göttingen 1993

RODE, MIKAL: Hirschsprungs Konversationsleksikon. 2 udg. V. 1967

SALCHLI: Les dernières heures

TOLLIN, H.: Geschichte der französichen Colonie von Magdeburg. I. Halle 1996

TRENARD, LOUIS: Histoire des Pays-Bas Francais. Flandre. Artois. Hainaut. Boulonnais. Cambrésis. Toulouse 1972

VAN SCHELVEN, A.A.: De Nederduitsche vlugtelingenkerken der XVIe eeuw in England en Duitschland in hunne beteekenis voor de Reformatie in de NederlandenLa Haye 1908.Gravenhage 1909

Heidelberger Vorträge. Bind 13

 

LITTERATURLISTE II (relevant litteratur, som jeg endnu ikke har kunnet få fat i):

 

BASSERMANN-JORDAN, F.: Geschichte des Weinbaus. 2 Aufl. II, S 493

BISKUP, G: Die landesfürstlichen Versuche zum wirtschaftlichen Wiederbau der Kurpfalz nach dem30jähr Kriege (1648-1674). Diss. Frankfurt 1930. S 10. S61-63. S 16. S 38

BÜHLER, F.: Die Entwiklung der Tuchindustrie in Lamprechtin Bayer. Wirtschafts- und Verwaltungsstudien 50, 1914

BURN, J. S.: The history of the French, Walloon, Dutch and other Protestant Refugees settled in England. London 1846

CHRIST, K.: Die verschiedenen ländlichen Gerichtsbarkeiten in der Pfalz. Pfälz. Musseum 1902. S 108 ff.

DENZ, J.: Dies Schiffahtspolitik der Kurpfalz im 17. und 18. Jahrhundert. 1909

DERS: Das Tuchmachergewerbe in Otterberg in Pfälz. Heimatkunde 1910

DERS: Die Zent Schriesheim. Ein Beitrag zur Geschichte der Zentverfassung in Kurpfalz in Heidelberger Abh. Z. mittl. Und neueren Geschichte 62, 1933. S 46 ff.

Deutsches Geschlechterbuch

ERBE, H.: Die Huguenotten in Deutschland. 1938. Das Geschichtsblatt d. deutschen Hugenotten-Vereins enthält in den Jahrgangen 1892-1900 Abhandlungen über die Hugenotten in der Pfalz

H. EYSELIN: Geschichte des Dorfes Mutterstadt. Beihefte zu Saarpfälz. Abhandlung zu Landes- u. Volksforsch. Beih. 3, 1938, S. 98. S100. S103. Heimatsblatt für Ludwigshaften am Rhein und Umgebung 1923, Heft 9

FRANZ, G.: Der Dreissigjährige Krieg und das deutsche Volk. Untersuchungen zur Bevölkerungs- und Agrargeschichte. 2. aufl. 1943, S. 53, S. 56 (Odernheim)

FREI R.: Die Niederländische Einwanderung in Hanau. Hanau 1927

GLEY, CFR.: Frankfurt. Side 70

GOTHEIN, E: Die oberrheinischen Lande vor und nach dem dreissigjähringen Kriege in Zeitschriftf. d. Geschichte des Oberrheins N. F.1, 1886

GOTHEIN, E: Mannheim in ersten Jahrhundert seines Bestehens in Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrheins N. F. 4, 1889

GOTHEIN, E: Bilder aus der Kurgeschichte der Pfalz. S. 62

GÜMBEL, TH.: Die wallonischen und französischen Kolonien in der Pfalz aus dem 16.-18. Jahrhundert. Pfälz. Museum 1885

GÜMBEL, TH.: Die wallonisch-reformierte Fremdengemeinde in St. Lambrecht-Grevenhaussen in Geschichtsbl. D. Deutschen Hugenottenvereins Zehnt II, Heft 2. 1893

HÄBERLE, D.: Die Wüstungen der Rheinpfalz auf Grundlage der Besiedlungsgeschichtein Mitt. D. Hisstor. Vereins der Pfalz 39/42, 1922, S. 75

HÄBERLE, D.: Die Entwicklung der Tuchindustrie in Lambrecht in Pfälz. Heimatkunde 1915

HARTWEG, FRÉDÉRICH & STEFI JERSCH-WENZEL ”Die Hugenotten und das Refuge: Deutschland und Europa. Beiträge zu einer Tagung Berlin 1990

HÄUSSER, L.: Geschichte der Rheinischen Pfalz. II, 583 f., 584

MAYER, DANIEL in Heimatblatt für Ludwigshafen am Rhein und Umgebung 1922. Heft 18

KAMPFMANN, L: Die Dörfer Hasel und Rohrbach nach dem 30jähringen Krieg in Pfälz Heimatkunde 7, 1911. S. 42

KNECHT, J.: Die wallonische Gemeinde zu Otterberg in Geschichtsbl. D. Deutschen Hugenottenvereins Zehnt II, Heft 7. 1892

KOLLNIG, K.: Geschichte Mannheims. S. 226

KOLLNIG, K.: Bauerntum vor den Toren der Grossstadt. 1935. S. 19

KOLLNIG, K.: Die Zehnten in der Kurpfalz in Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins N. F. 49, 1936. S. 58 ff.

MORANT W.: The settlement of Protestant Refugees in Maidstone during the sixteenth century. In: Econ. Hisst. Rev. IV/2 (1951), 213

POSTIUS, J.: Untersuchungen zur Kulturgeographie der südwestpfälzischen Hochfläche in Veröff. D. Pfälz Gesellsch. Z. Förd d. Miss. 27, 1938, S 64 f. (Mutterstadt)

LÜTZEL: Mutterstadter Bodenprise und Güterverhältnisse nach dem 30jähringen Kriege in Heimatblatt für Ludwigshafen am Rhein und Umgeb. 1913, Heft 10

ROGIER, L. J.: Karakter en omvang van de Nederlandsche emigratie in de zestiende eeuw. In: Historisch Tijdschrift, 16 (1937), 325-367; 17 (1938), 5-27

ROTH, K.: Die Gewerbetätigkeit der Wallonen in Schönau in Heidelberger Familienblatt Nr. 14, 1911

RUDOLPH, M.: Die Rheinebene um Mannheim und Heidelberg. Eine Siedlungs- und Kulturgeographie. Heidelberg 1925. S. 111

SCHEIFELE, B.: Seidenbau und Seidenindustrie der Kurpfalz in Neue Heidelberger Jahrbücher Bd. XVI, Heft 2, 1910

SCHRÖDER, F.: Zur Geschichte des Tabakwesens in der Kurpfalz. Diss. Heidelberg 1909.

SCHULZE, WH. AUG.: Die Herkunftsorte der Mannheimer Wallonen, nach Ehe-Kirchenbuch 1651-1689. In: Mannheim. Hefte 1983, nr. 2 s. 92-100

STOCK, PH.: Die Fremdenkolonie Otterberg in Pfälz. Museum 1906; 1907

TILLE, CFR.: Les Réformés néerlandais émigrés à Cologne y tenaient depuis 1572 diverses sortes de reistres et de répertoires nominatifs. Niederrhein, 185-186

TOLLIN, H.: Die wallonisch-französische Kolonie in Mannheim in Geschichtsbl. D. Deutschen Hugenottenvereins Zehnt IV, Heft 3 u. 4. 1894

TOLLIN, H.: Die Wallonen-Gemeinde vor ihrer Einwanderung nach Magdeburg. In: Mannheim. Gbll. 11, 1876, s. 345-423; b) Die wallonisch-französische Colonie in Mannheim. In: GBL. DHV IV, 3-4, 1894; ebd. VII, 10, 1898, s. 3.23 die Urkunde von 1652

WALTER, F.: Geschichte Mannheims von den ersten Anfängen bis zum Übergang an Baden (1802). 1907, S 172. S 226. S 169 ff.

VAN SCHELVEN, A.A.: Omvang en envloed der Zuid-Nederlandsche immigratie von het laatste kwart der 16eeeuw. La haye 1919

WITZEL, G.: Gewerbegeschichtliche Studien zur Niederländischen Einwanderung in Deutschland im 16. Jahrhundert. In: Westdeutsche Zeitschrift, 29 (1910), 135-145; 152-182; 419-451

WUNDT, F. E.: Kurze Geschichte von dem Einflusse auf Handel und Landbau der französisch-reformierten Gemeinden in der Pfalz in Bemerkungen der physik.-ökonom. Gesellsch. 1780. S. 243 ff.

ZIEHNER, L.: Zur Geschicte dees kurpfälzischen Wollgewerbes im 17. und 18. Jahrhundert in Beiheft 22 z. Vierteljahrsschr. F. Social- und Wirtschaftsgesch. 1931

ZINK, L. MANGU. TH.Die Wirtschaftsleben der Pfalzin Vergangenheit und Gegenwaart. 1913. S. 81

 

Øvrigt materiale:

 

Kirkebøger fra:

Den franskreformerte kirke, Fredericia.

Dåbs- og trolovelsesregistre fra Frankenthal

Dåbslister, La Gorgue, Kanton Merville 1605-1792

Fransk-reformert menighed, Battin, Brandenburg

Fransk-reformert menighed, Bergholz, Brandenburg

Fransk-reformert menighed, Mannheim

Nederlandske og vallonske, Frankenthal 1565-1685 (opbevares i Mannheim)

Rådsprotokoller fra Frankenthal

Vallonsk-reformert menighed, Mannheim. (NB. den går ikke tilstrækkeligt langt tilbage i tiden til at vi kan finde Fredericia-slægterne her)

 

Andet materiale:

 

Fiches Op de Waalse Registers 1500-1828 også kaldet ”Fiches Wallones” (Genealogiske oplysninger samlet i Leiden, ordnet alfabetisk efter efternavn og dækkende flere lande: Holland, Belgien, Tyskland, Danmark. Filmene skulle nu befinde sig i Haag)

 

Følgende Leiden filmruller findes på Mormonarkivet i Søborg:

199769 Berti-Beus

199790 Charly-Chavaa

199849 Holt-Hounlynne

199869 Lecou-Lefeber

199870 Lefebré-Legert

199880 Loudain-Luzenger

 

Udvalgte arkiver samt huguenot- og valdensermuseer:

 

Bibliotèque Wallone, Leiden

Deutsches Hugenottenmuseum, Französicher Dom, Gendarmenmarkt, Berlin

Deutsches Hugenottenmuseum, Haftenplatz 9a, Bad Karlshafen

Family History Library, Salt Lake City

Fredericia Museum

La Bibliotèque et le Musée du Protestantisme Francais, 54, rue de Saints-Pères, Paris

La Tour de Constance, Aigues Mortes (Gard)

Lokalhistorisk Arkiv, Fredericia

Mormonarkivet, Maglegårds Allé, Søborg

Musée de la vie wallone, Cour des Mineurs, Liège

Rigsarkivet, København

 

Øvrige bilag og henvisninger:

 

LÈFEVRE, HORST: Stammbaum der Familie Lefèvre“. Abkömmlinge der Linie Antoine 1647 (1997)

Deutscher Hugenotten Verein e.V., Hafenplatz 9A, 34385 Bad Karlshafen

Kopi af VON HENRY, PEET Genealogical Memoranda. Huguenot Family of De Vantier, anglais Wanty. 1902

Kopi fraHASQUIN, HERVÉ: La Wallonie, le pays et les hommes: histoire, économies, sociétés/direction scientifiqueBruxelles, c1975-76. (4 sider)

 

 

Internetadresser:

 

http://familysearch.org/sg/CCF3\3094.html (mormonernes database)

http://www.familysearch.org/Eng/Search/rg/guide/Germany25.asp (Germany research Outline)

http://www.familysearch.org/Eng/Search/rg/guide/Germany8.asp (Church History)

http://www.schwarzaufweiss.de/belgien/willkommen_in_flandern.html (Flandern)

http://www.frick.org/html/sjonghe.htm (Bronzestatue af hertugen af Alba)

http://www.huguenot.dk (Det danske Huguenotsamfund)

http://www.fredericiahuguenotter.dk (Lars Deleurans hjemmeside om genealogi i Fredericia-slægter m.m.)

http://www.hugenotten-uckermark.de (Ina Jonas-Noltes hjemmeside om genealogi i Uckermark og Uckermarks kirker)

home.t-online.de/home/Wolfg.Raimar/homepage.htm (Josef Raimars søn’s Wolfgangs hjemmeside)

http://www.vallon.a.se/start.htm (Sällskapet vallonättlingar)

http://bertrand.crepel.org/genbase.htm (Ascendance CREPEL-FACHE)

http://olivetreegenealogy.com/hug/overview.shtml (Huguenot & Wallon Section)

 

 

LITTERATURLISTE DRONNING CHARLOTTE AMALIE OG OPRETTELSEN AF REFORMERT KIRKE I KØBENHAVN

HANNE THORUPS KOUDALS OPGAVE 29.04.2001

 

BOBÉ, LOUIS: Charlotte Amalie, Königin zu Dänemark, und die Anfänge der Deutsch und Französisch Reformierten Kirche zu Kopenhagen. Kbh. 1940

DUSSE, HELGA & ULRICH DUSSE: Die deutsch-reformierte Kirche zu Kopenhagen. Ein Gang durch ihre GeschichteKbh. 1977

JANSSEN, BØRGE: De reformerte i Danmark: historiske Billeder. 1922

LAURING, PALLE: Dronninger og andre kvinder i Danmarkshistorien. Kbh. 1981

PETERSEN, F. BREDAHL (udg.): Danmarks frikirker. Odense 1952-58. Heri kapitel III af dr. phil. E. Mengin ”Reformert kirke”

 

 

MIDDELALDERENS VALDENSERE I UCKERMARK, MARK BRANDENBURG – OG VALDENSERE I DET KONTINENTALE EUROPA

HANNE THORUPS KOUDALS OPGAVE 05.06.2002

 

DE LANGE, ALBERT: Dreihundert Jahre Waldenser in Deutschland 1699-1999. Herkunft und Geschichte. Kap.: Deutsche Waldenser im Mittelalter af Martin Schneider. Karlsruhe 1998

ENDERS, LIESELOTT: Die Uckermark. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft vom 12. bis zum 18. Jahrhundert. Weimar 1992

FRIEDENTHAL, RICHARD: Ketzer und Rebell. Jan Hus und das Jahrhundert der Revolutionskriege. München 1972

GONNET, JEAN & AMEDEO MOLNÁR: Les vaudois au moyen âge. Torino 1974

GRUNDMANN, HERBERT: Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Hildesheim 1961

HAHN, CHRISTOPH ULRICH: Geschichte der Ketzer im Mittelalter besonders in 11., 12. und 13. Jahrhundert. Bind 2. Geschichte der Waldenser und verwandter Sekten. Stuttgart 1847

KIECKHEFER, RICHARD: European Witch Trials. Their Foundations in Popular and Learned Culture, 1300-1500. London og Henley 1976

KURZE, DIETRICH: Quellen zur Ketzergeschichte Brandenburgs und Pommerns. Bind 45. Quellenwerke band 6. Berlin og New York 1975

MOLNÁR, AMEDEO: Die Waldenser. Geschichte und europäisches Ausmass einer Ketzerbewegung. Göttingen 1980

TOURN, GIORGIO: Geschichte der Waldenser-Kirche. Die eigenartige Geschichte einer Volkskirche von 1170 bis zur Gegenwart. Erlangen 1980 (oversat fra italiensk)

 

LITTERATURLISTE PESTEN I KURPFALZ 1666-67

(Mannheim, Frankenthal, Grossbockenheim, Iggelheim, Insheim og Minfeld)

HANNE THORUPS KOUDALS OPGAVE 26.06.2003

 

BELL, Walther George: The great Plague in London in 1665. London 1951

BENEDICTOW, Ole Jørgen: Plague in the Late Medieval Nordic Countries. Epidemiological Studies

BENSINGER, Max: Die Pest in Mannheim im Jahre 1666, mit einer Einleitung über die Geschichte der Pest. In: Mannheimer Geschichtsblätter. 1904. Sp. 5-10 og 28-35

BERGDOLT, Klaus: Der Schwarze Tod in Europa. Die Grosse Pest und das Ende des Mittelalters. München 1994

BISCHOFF, Johannes E.: Lexikon deutscher Hugenotten-Orte mit Literatur- und Quellen-Nachweisen für ihre evangelisch-reformierten Réfugiés-Gemeinden von Flamen, Franzosen, Waldensern und Wallonen. In: Geschichtsblätter des Deutschen Hugenotten-Vereins e.V. Band XXII. Bad Karlshafen 1994

BIRABEN, Jean-Noël: Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens. Bind 2. Les hommes face à la peste.Mouton 1976. Side 7-54

BOCCACCIO: Dekameron. Bind 1. København 1945

COHN, Samuel K.: The Black Death Transformed. Disease and Culture in Early Renaissance Europe. London 2003

DEFOE, Daniel: The Plague Year. Being observations or memorials of the most remarkable occurrences as well public as private which happened in London during the last great visitation in 1665London 1896

Den Store Danske Encyklopædi, Bind 15. 1999. Side 193 og 212

DESEL, Jochen: „Les jours de mon pelerinage sont courts et mauvais“. Die Begräbniskultur der Hugenotten. In: Hugenotten. 67. årgang. Nr. 3, 2003.

Farmakonomen, nr. 3, 12.02.2003, s. 18-19.

Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und ReligionswissenschaftenTübingen 1960. Side 266-272

DINGES, Martin: Huguenot poor relief and health care in the sixteenth and seventeenth centuries. In: Society and culture of the huguenot world. 1559-1685. Cambridge 2002

FRIEDMANN, Helmut: Alt-Mannheim im Wandel seiner Physiognomie, Struktur und Funktionen (1606-1965)Bad Godesberg. 1968. 1. del. Side 1-25

GRELL, Ole Peter: Dutch Calvinists in early Stuart London. The Dutch Church in Austin Friars 1603-1642. Leiden 1989

HATJE, Frank: Leben und Sterben im Zeitalter der Pest. Basel im 15. bis. 17 Jahrhundert. Basel 1992

HENRICH, Karl: Die Pest von 1666/67 in der Pfalz und den angrenzenden GebietenIn: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz 65Speyer 1967. Side 163-191

HERLIHY, David: The Black Death and the Transformation of the West. Cambridge, Massachusetts and London. 1997

HILDENBRAND, Fr. J.: Die Pest in Frankenthal. In: Monatschrift des Frankenthaler Altertumsverein. 2. Jg. No. 3. Frankenthal 1894

HILDENBRAND, Fr. J.: Die Uebergabe Frankenthals an die Schweden 1632. In: Monatschrift des Frankenthaler Altertumsverein. 2. Jg. No. 3. Frankenthal 1894

HUBER, Karoline: Mannheim 1666. Die Stadt kämpft gegen den Schwarzen TodUdgives Mannheim efterår 2003

Kurpfälzische Massnahmen gegen die Pest 1666GLAK 77 Nr. 6618 og GLAK 67 Nr. 935, s. 194-95 fra Generallandesarchiv Karlsruhe

JUST, Leo: Handbuch der Deutschen Geschichte. Bind 2. Konstanz 1956. 3. afsnit: Lorenz, Reinhold & Heinrich Schnee: Die Grundlegung des Absolutismus. Side 2-64

KEYSER, Erich: Die Pest in Deutschland und ihre ErforschungIn: Problèmes de Mortalité. Métodes, sources et bibliographie en démographie historique. Bind 33. Liège 1965. Side 369-377

KEYSER, Erich: Städtebuch Rheinland-Pfalz und Saarland. Bind 4, hefte 3. In: Deutsches Städtebuch: Handbuch städtischer Geschichte. Stuttgart 1964

KIMMEL, Helmut: Die Opfer der Pest 1666/67 in Insheim. In: Pfälzische Familien- und WappenkundeBand VI. Ludwigshafen 1967, side 112-115

KUBY, Alfred Hans: Die ersten französischen Flüchtlinge in Iggelheim/Pfalz 1651/1654. In: Der Deutsche Hugenott46. årgang. Nr. 4. December 1982

MARTIN, A. Lynn:Plague? Jesuit Accounts of Epidemic Disease in the 16. Century.In: Sixteenth Century Studies. Bind 28. Kirksville 1996

MCNEILL, William: Plagues and PeoplesA fascinating account of the history of disease and its impact on social and cultural life1976

MÜLLER-MERTENS, Eckard: Die goldene Bulle. Das Reichgesetz Kaiser Karls IV. vom Jahre 1356Weimar 1978

PERSSON, Bodil E. B.: Pestens Gåta. Lund 2001

PETERSEN, Erling Ladewig: Omkring den gyldne bulle fra 1356. In: Festskrift til Astrid Friis på halvfjerdsårsdagen den 1. august 1963Kbh. 1963

POLLER, Oskar: Zur Geschichte der Stadt Ludwigshafen am Rhein: Friesenheimer Bürgerbuch. Die Einwohner von Friesenheim. 1584-1814. Frankfurt am Main 1989

Politikens Lægebog. Side 7-57

Praktisk Veileder i Sundhed og SygdomKbh. 1923. Side 286-288

Rheinland-Pfalz und Saarland. ADAC Länderkarte. 1: 250000. Deutschland Blatt 10

ROUSSEL, Bernard: „Ensevelir honnestement les corps“: funeral corteges and Huguenot culture. In: Society and Culture in the huguenot world. 1559-1685. Cambridge 2002

Salmonsens Konversationsleksikon, Bind 16. 1924. Side 550. Bind 19. 1925. Side 46-49 og 98-100

SCHROHE, Heinrich: Kurmainz in den Pestjahren 1666/67. In: III. Bind, 5. hefte. Erläuterungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes etc. Freiburg i. Br. 1903

SCHWARZ, KLAUS: Die Pest in Bremen. Epidemien und freier Handel in einer deutschen Hafenstadt 1350-1713

Bremen 1996

SHREWSBURY, J. F. D.: A history of bubonic Plague in the British Isles. Cambridge 1971

SPICER, Andrew: „Rest of their bones“: fear of death and Reformed burial practices. In: Fear in early modern society. Manchester 1997

VALENTIN, Veit: Knaurs Deutsche Geschichte. München 1960

WALTER, Friedrich: Mannheim in Vergangenheit und Gegenwart. Bind 1, s. 262-266. Mannheim 1907

ZIEGLER, Philip: The Black DeathLondon 1998

 

Kilder

 

Kirkebøger fra

Battenberg, Kr. Biedenkopf, Hessen-Nassau. Evangelisk. Døde 1624-1747. Filmrulle 1190565. (Battenberg (Eden))

Grossbockenheim, Frankenthal. Evangelisk. Døde 1633-1927. Filmrulle 0193800

Heidelberg, Baden. Fransk-reformert. Døde 1580-1693. Filmrulle 0488247. (Frankenthal, Heidelberg, vallonsk)

Iggelheim, Ludwigshafen, Baden. Evangelisk reformert. Døde 1603-1731. Filmrulle 0193910.

Insheim. Reformert. 1652-1746. Filmrulle 0193915. (Filmen skulle også indeholde Impflingen, Landau. Evangelisk reformert. 1650-1918)

Mannheim. Fransk-reformert menighed. Fødte og viede. Fotokopi fra Deutsches Hugenottenzentrum, Bad Karlshafen

Minfeld, Germersheim, Bayern. Evangelisk. Døde 1644-1685. Filmrulle 0193048

Sandhofen, Mannheim, Dreifältigkeitsgemeinde, Baden. Evangelisk. Filmrulle 1192235

Seckenheim am Mannheim, Baden. Evangelisk. Døde 1641-1729. Filmrulle 1192237

 

Andre kilder

Registre Des Peres Des Familles, qui ont Composé L’eglise Francoise de Manheim les Année 1665 og 1667. Deutscher Hugenotten-Verein o. V. 1116/Pfz. 42 a (Aus: Kirchengemeinde-Archiv, Mannheim)

Kurpfälzische Massnahmen gegen die Pest 1666GLAK 77 Nr. 6618 og GLAK 67 Nr. 935, s. 194-95

NIESS, ULRICH: Pflicht zur Anlage von Totenregistern wegen der Pest. In: Das mit Pergament gebundene Ratsprotokoll der Stadt Mannheim aus dem Jahr 1666Stadtarchiv Mannheim

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin