DET DANSKE
HUGUENOTSAMFUND

Det danske Huguenotsamfund er en kulturhistorisk forening, der blev stiftet den 29. november 1968 med det formål at »bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter«. 

Foreningens virksomhed er kulturel og består i:

  • studiet af den franske reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den.
  • Beskæftigelstiget sig med »Den reformerte kirke i Tyskland«, »Huguenotterne i England«, »De reformerte i Norden«,
  • Slægtsforskning.
  • Reformert kunst.
  • Reformerte inden for erhvervsliv og håndværk.
  • Henvisning til litteratur:
    f.eks. Til Guds ære - Calvins liv og virke fra 2014.

Som medlemmer at Huguenotsamfundet optages »alle, der enten er af fransk reformert afstamning, eller som ønsker nærmere forbindelse med fransk kultur og fransk protestantismé«


Den reformerte kirke i Gothersgade i København - bygget i 1688
- et af barokkens smukkeste bygningsværker.

 

BESTILLING AF HUGUENOTKORS M.M.

PUBLIKATIONER UDSENDT I 2009-2010

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin